หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าไม้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
" ท้องถิ่นพัฒนา
ลดปัญหาความยากจน     ประชาชนมีส่วนร่วม
ภาพรวมการเงินดี     เทคโนโลยีก้าวหน้า "
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าไม้
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
นางสาวศิริ ยิ้มสาระ
นายกองค์การบริหารตำบลท่าไม้
1
2
3
 
 
 
 
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าแปรรูปบ้านวังหงษ์
  
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ท่าไม้ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ครวจปรับปรุง
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-878-041
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2556
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหร [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัตล์ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัตล์ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน อบต.ท่าไม้ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน อบต.ท่าไม้ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy จากการปฏิบัติ [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 63 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ สพด.บ้านดงกะพี้ [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ สพด.บ้านดงกะพี้ [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปร [ 8 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 4 
ร่างประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ 56-004 สายบ้า [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 53 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 88 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
ขอใช้บรรชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) [ 13 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 116 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด. [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 113 
 
อบต.หนองหลวง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.แควใหญ่ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
 
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัสถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลของจังหวัดนครสวรรค์  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 23 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 3 บริจาคสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับเด็กปฐมวัย  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 18  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/1820 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ธ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว25092 การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอกภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 25160 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว0023.3/ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/25136 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 1697 ตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
     
 


จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ เครื่องเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑ [ 29 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.ท่าไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าไม้ อำเภ [ 28 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าฟอเมก้าขาว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙, รัชกาลที่ ๑๐, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช [ 24 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.ท่าไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าไม้ อำเภ [ 17 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.ท่าไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าไม้ อำเภ [ 17 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๕ บ้าน [ 16 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๕ บ้าน [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง CPU ATEC หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่างองค์การบริหารส่วน [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดถุง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตั้งแ [ 7 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ 56-004 สาบบ้านหนองขอ [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดถุง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตั้งแ [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพี้ หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบ [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์เพื่อบริการประชาชน บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน [ 28 ก.พ. 2566 ]

 
พิพิธภัณฑ์ฉลอง อินทร์น้อย
รพ.สต. บ้านท่ากร่าง หมู่ที่ 5
 
 
สอบถามเรื่องการชำระภาษี (16 มี.ค. 2565)    อ่าน 311  ตอบ 1  
การขออนุญาติปลูกบ้าน (8 มี.ค. 2565)    อ่าน 287  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (23 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2493  ตอบ 1  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 772  ตอบ 1  
แนะนำสมาชิกใหม่คะ (23 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1259  ตอบ 1  
ประกาศรับสมัครสอบ (19 ก.พ. 2559)    อ่าน 1498  ตอบ 7  
ชื่นชมเจ้าหน้าอบต. ท่าไม้ คุณลำใย (14 เม.ย. 2558)    อ่าน 1664  ตอบ 0  
ชื่นชมเจ้าหน้าที่อบต. ท่าไม้ (14 เม.ย. 2558)    อ่าน 1479  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.พ. 2557)    อ่าน 1815  ตอบ 1  
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4686 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/4690-4736 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4594-4669 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว1383  [ 31 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1378  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1425 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 31 มี.ค. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว69  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1381 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ฝ่าวิกฤตสุขภาพจากปฏิบัติการระดับพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1380  [ 31 มี.ค. 2566 ]
รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1776  [ 30 มี.ค. 2566 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.2/ว1277 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 มี.ค. 2566 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว2412  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1364  [ 30 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 กค. มท 0803.4/ว1370  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1331  [ 30 มี.ค. 2566 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว1336  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว45  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1333 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1317 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-878-041 โทรสาร : 056-878-040
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
จำนวนผู้เข้าชม 18,652,253 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10